Sprzedaż nieruchomości K. Pyrak – termin do 08-01-2024 r.

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Krystyny Pyrak– w postępowaniu upadłościowym na podstawie Postanowienia sygn. akt LU1S/GU/214/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. sprzeda prawo własności 5/8 działek gruntu nr 708/1, 708/2, 708/3, 709/1, 709/2, niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Batorz Pierwszy o powierzchni 0,5676 ha, dla których prowadzona jest Księga wieczysta nr ZA1J/00011974/1 oraz działki 1205 położonej w Batorzu Pierwszym o powierzchni 0,1013 ha, o wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 8812,50 zł, w ramach zorganizowanego przez syndyka zbierania pisemnych ofert na zakup ww. nieruchomości.

Szczegóły sprzedaży, regulamin oraz obligatoryjny formularz składania ofert dostępny na stronie syndyka w zakładce Ogłoszenia pod adresem: www.kancelaria-syndyk.pl

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 507370233