Sprzedaż nieruchomości L. Gaj – termin 24 lipca 2023 r. – Biłgoraj

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Lidii Gaj – w postępowaniu upadłościowym na podstawie Postanowienia sygn. akt LU1S/GU/32/2022 z dnia 14 marca 2022 r. sprzeda udział ½ prawa własności w nieruchomości lokalu mieszkalnego nr 12, położonego w Biłgoraju, w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ulicy Moniuszki pod numerem 139B, o powierzchni użytkowej 50,53 m2, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki, wraz z udziałem 5053/68052 w częściach wspólnych budynku oraz udziałem 5053/68052 w działce gruntu nr 6/6 arkusz mapy 17 o powierzchni 1313 m2, na której znajduje się budynek mieszkalny – wielolokalowy; na podstawie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży z dnia 15 marca 2011 roku – za repertorium A-1107/2011. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Biłgoraju V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr ZA1B/00080330/1.o wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 240 000,00 zł tj. udział ½ wynosi 120 000,00 zł, w ramach zorganizowanego przez syndyka zbierania pisemnych ofert na zakup ww. nieruchomości.

Szczegóły sprzedaży, regulamin oraz obligatoryjny formularz składania ofert dostępny na stronie syndyka w zakładce Ogłoszenia pod adresem: www.kancelaria-syndyk.pl

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 507370233