Sprzedaż nieruchomości M. Bieniasz – termin do 16.02.2024 r.

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Mariusza Bieniasza – w postępowaniu upadłościowym sygn. akt IX GUp 584/21, na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o wyrażeniu zgody na sprzedaż z wolnej ręki sprzeda prawo własności:

-nieruchomości gruntowej o pow. 0,1404 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym (działka nr 138/1) położonej w miejscowości Zamch, gm. Obsza, pow. biłgorajski, woj. lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Biłgoraju V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZA1B/00075246/7 o wartości 168 000,00 zł;

-nieruchomości gruntowej o pow. 0,1310 ha (działka nr 138/2) położonej w miejscowości Zamch, gm. Obsza, pow. biłgorajski, woj. lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Biłgoraju V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZA1B/00075246/7 o wartości 23 800,00 zł;

-nieruchomości gruntowej o pow. 0,3565 ha (działka nr 2313) położonej w miejscowości Zamch, gm. Obsza, pow. biłgorajski, woj. lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Biłgoraju V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZA1B/00075246/7 o wartości 13 300,00 zł;

-nieruchomości gruntowej o pow. 0,2985 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi (działki nr 74) położonej w miejscowości Zamch, gm. Obsza, pow. biłgorajski, woj. lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Biłgoraju V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZA1B/00004382/4 o wartości 250 000,00 zł pomniejszone o 37 500,00 zł z tytułu służebności osobistej tj. 148 750,00 zł;

– nieruchomości gruntowej o pow. 0,7806 ha (działki nr 1473) położonej w miejscowości Zamch, gm. Obsza, pow. biłgorajski, woj. lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Biłgoraju V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZA1B/00004382/4 o wartości 25 900,00 zł;

-nieruchomości gruntowej o pow. 0,3546 ha (działki nr 1526) położonej w miejscowości Zamch, gm. Obsza, pow. biłgorajski, woj. lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Biłgoraju V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZA1B/00004382/4 o wartości 11 900,00 zł;

-nieruchomości gruntowej o pow. 0,2584 ha (działki nr 1527) położonej w miejscowości Zamch, gm. Obsza, pow. biłgorajski, woj. lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Biłgoraju V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZA1B/00004382/4 o wartości 8 400,00 zł;

o wartości łącznej oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 400 050,00 zł, w ramach zorganizowanego przez syndyka zbierania pisemnych ofert na zakup ww. nieruchomości do dnia 16 lutego 2024 roku za cenę nie niższą niż wartość oszacowania.

Szczegóły sprzedaży, regulamin oraz obligatoryjny formularz składania ofert dostępny na stronie syndyka w zakładce Ogłoszenia pod adresem: www.kancelaria-syndyk.pl
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 507 370 233