Sprzedaż nieruchomości J. Chrząstowski – termin do 08-01-2024 r.

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Jana Chrząstowskiego – w postępowaniu upadłościowym na podstawie Postanowienia sygn. akt LU1S/GU/158/2023 z dnia 24 marca 2023 r. sprzeda prawo własności działki gruntu nr 2292, o powierzchni 0,4100 ha, niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Majdan Stary, gmina Księżpol, dla której prowadzona jest Księga wieczysta nr ZA1B/00008143/5 o wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 10 000,00 zł, w ramach zorganizowanego przez syndyka zbierania pisemnych ofert na zakup ww. nieruchomości.

Szczegóły sprzedaży, regulamin oraz obligatoryjny formularz składania ofert dostępny na stronie syndyka w zakładce Ogłoszenia pod adresem: www.kancelaria-syndyk.pl

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 507370233