Sprzedaż nieruchomości E. Cebulak – termin 22 maja 2023 r. – Ocieka

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Edyty Cebulak – w postępowaniu upadłościowym na podstawie Postanowienia sygn. akt RZ1Z/GU/92/2022 z dnia 27 maja 2022 r. sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej o pow. 0,21 ha położonej w miejscowości Ocieka, gmina Ostrów, pow. ropczycko-sędziszowski (działka oznaczona nr ewid.3494), dla której Sąd Rejonowy w Ropczycach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr RZ1R/00046756/8 o łącznej wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 4089,00 zł, w ramach zorganizowanego przez syndyka zbierania pisemnych ofert na zakup ww. nieruchomości do dnia 22 maja 2023 roku za cenę nie niższą wartość oszacowania tj. 4089,00 zł.

Szczegóły sprzedaży, regulamin oraz obligatoryjny formularz składania ofert dostępny na stronie syndyka w zakładce Ogłoszenia pod adresem: www.kancelaria-syndyk.pl

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 507370233