Sprzedaż nieruchomości E. Cebulak – termin 22 maja 2023 r. – Pustków

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Edyty Cebulak – w postępowaniu upadłościowym na podstawie Postanowienia sygn. akt RZ1Z/GU/92/2022 z dnia 27 maja 2022 r. sprzeda udział spadkowy wynoszący 1/32 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Pustków, gmina Dębica, pow. dębicki (działki oznaczone nr ewid. 1613, 1616/1, 2036, 3127), o łącznej powierzchni 4,92 ha o wartości udziału oszacowanego przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 5316,85 zł, w ramach zorganizowanego przez syndyka zbierania pisemnych ofert na zakup ww. nieruchomości do dnia 22 maja 2023 roku za cenę nie niższą wartość oszacowania tj. 5316,85 zł.

Szczegóły sprzedaży, regulamin oraz obligatoryjny formularz składania ofert dostępny na stronie syndyka w zakładce Ogłoszenia pod adresem: www.kancelaria-syndyk.pl

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 507370233