Sprzedaż nieruchomości A. Komisarczuk – termin do 03.04.2023 r.

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Adama Komisarczuka – w postępowaniu upadłościowym sygn. akt IX GUp 19/21, na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o wyrażeniu zgody na sprzedaż z wolnej ręki sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 2,34 ha położonej w miejscowości Feliksówka, gmina Adamów, pow. zamojski (działka oznaczona nr ewid.180), dla której Sąd Rejonowy w Zamościu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZA1Z/00088754/6 o łącznej wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 597000,00 zł, w ramach zorganizowanego przez syndyka zbierania pisemnych ofert na zakup ww. nieruchomości do dnia 3 kwietnia 2023 roku za cenę nie niższą niż 60% wartość oszacowania tj. 358 200,00 zł.

Szczegóły sprzedaży, regulamin oraz obligatoryjny formularz składania ofert dostępny na stronie syndyka w zakładce Ogłoszenia pod adresem: www.kancelaria-syndyk.pl

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 507370233